عنوان دسته بندی: وبینارهای رایگان

داود فکور

وبینار طراحی و پیاده سازی وب سایت

وبینار طراحی و پیاده سازی وب سایت

داود فکور

1399/2/29 - 18 الی 21

رایگان

داود فکور

وبینار آموزش Bootstrap 4 - رایگان و آنلاین

وبینار آموزش Bootstrap 4 - رایگان و آنلاین

داود فکور

1399/2/9 - 18 الی 20

رایگان

داود فکور

وبینار انواع جستجو - هوشمند و غیر هوشمند

وبینار انواع جستجو - هوشمند و غیر هوشمند

داود فکور

1399/3/30 - 18 الی 21

رایگان

داود فکور

وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو

وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو

داود فکور

پایان یافته

رایگان

داود فکور

وبینار چیست؟

وبینار چیست؟

داود فکور

پایان یافته

رایگان

داود فکور

هوش مصنوعی - رایگان

هوش مصنوعی - رایگان

داود فکور

پایان یافته

رایگان

داود فکور

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

داود فکور

پایان یافته

رایگان