عنوان دسته بندی: همه وبینارها

داود فکور

وبینار طراحی و پیاده سازی وب سایت

وبینار طراحی و پیاده سازی وب سایت

داود فکور

1399/2/29 - 18 الی 21

رایگان

داود فکور

وبینار آموزش Bootstrap 4 - رایگان و آنلاین

وبینار آموزش Bootstrap 4 - رایگان و آنلاین

داود فکور

1399/2/9 - 18 الی 20

رایگان

داود فکور

وبینار انواع جستجو - هوشمند و غیر هوشمند

وبینار انواع جستجو - هوشمند و غیر هوشمند

داود فکور

1399/3/30 - 18 الی 21

رایگان

داود فکور

وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو

وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو

داود فکور

پایان یافته

رایگان

داود فکور

وبینار امنیت فردی در فضای مجازی

وبینار امنیت فردی در فضای مجازی

داود فکور

پایان یافته

30,000 تومان

داود فکور

وبینار برنامه نویسی وب سایت

وبینار برنامه نویسی وب سایت

داود فکور

پایان یافته

700,000 تومان

داود فکور

وبینار چیست؟

وبینار چیست؟

داود فکور

پایان یافته

رایگان

داود فکور

هوش مصنوعی - رایگان

هوش مصنوعی - رایگان

داود فکور

پایان یافته

رایگان

داود فکور

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

داود فکور

پایان یافته

رایگان