ریاضیات پایه
داود فکور
داود فکور

  عنوان وبینار: ریاضیات پایه (تمام مقاطع تحصیلی)

وبینار پایان یافته است.
 هزینه دوره: رایگان
  تاریخ: 1398/11/10 - ساعت: 18 الی 20

توضیحات وبینار


ریاضی یکی از شیرین ترین و زیبا ترین دروس در دوران تحصیل است.


درک مفاهیم ریاضی کمک زیادی در درک هرچه بهتره مفاهیم سایر دروس کرده و سرعت یادگیری را افزایش می دهد.


در دوره پیش رو سعی خواهد شد مفاهیم ریاضی با نکات کلیدی آن تدریس و مثال های گوناگونی از آن بررسی شود.


دوره بصورت برخط (آنلاین) و زنده برگزار خواهد شد.

سرفصل های آموزشی


توان

لگاریتم

اعداد رادیکالی

اتحادها

قدر مطلق

تصاعد (حسابی - هندسی)

تابع

مشتق

انتگرال

مخاطبین وبینار


تمامی علاقه مندان به یادگیری اصولی ریاضیات

سوالات متداول


تمامی پیشنیازهای مورد نیاز تدریس خواهد شد.