وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو
داود فکور
داود فکور

  عنوان وبینار: وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو (هوش مصنوعی)

وبینار پایان یافته است.
 هزینه دوره: رایگان
  تاریخ: 1398/10/24 - ساعت: 18 الی 20

توضیحات وبینارهوش مصنوعی یکی از جذاب ترین شاخه های علوم کامپیوتر است. یکی از دلیل بسیار مهم در جذابیت این شاخه وجود چالش ها و راهکارهای خاص و تعریف شده در این علم است.

هوش مصنوعی یعنی سیستمی که در برابر شرایط پیچیده واکنشی همانند انسان و بصورت ماشین داشته باشد. این تعریف بنابر دلایل بسیاری کوتاه و مختصر است و می توان آن را بر اساس نوع و کاربرد هوش مصنوعی گسترش داد.


روش های جستجو در هوش مصنوعی یکی از چالش بر انگیز ترین عناوین در این شاخه از علم است. این روش ها کمک بسیار مهمی برای کشف راهکارهای خاص در سیستم ها و داده ها پیچیده می کند.


بسیاری از صنایع و سیستم ها با استفاده از راهکارهای هوش مصنوعی می توانند رشد خود را چندین برابر کرده و همچنین باعث بالاتر رفتن سطح کارآیی سیستم و نیروهای انسانی شوند.


وبینار پیش رو به بررسی برخی از الگوریتم های جستجو در هوش مصنوعی می پردازد.